Monday, August 16, 2010

آتش آب می شود


بیا جاهامونوعوض کنیم
مثلا از این به بعد جای اینکه من برات بمیرم
تو برا من بمیری
اینجوری منم با خیال راحت به زندگیم می‌رسم
چطوره؟