Saturday, September 18, 2010

ما منظورم من است، او را نمی‌دانم


ما هی رکب می‌خوریم از این عشق کوفتی
و باز هی
عاشقی می‌کنیم
+هی